Dofinansowanie w ramach projektu 'Go To Brand'.

Skorzystaliśmy z dotacji w ramach Wsparcia MŚP w promocji marek produktowych Go To Brand, programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 272 726,02 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych na pokrycie kosztów Projektu to 272 726,02 zł, gdzie wnioskowane dofinansowanie to 231 817.06 zł. Celem i efektem projektu jest umiędzynarodowienie marki oraz udostępnianie produktu zarówno w Europie, jak i na świecie.

Yellow dots

Wypróbuj GoPOS przez 14 dni za darmo