Dotacje dla gastronomii 2024 – KPO [aktualizacja 04.04.24: daty naboru oraz regulamin – czytaj więcej poniżej]

Dotacje dla gastronomii 2024 – KPO

Nowy rok otwiera przed branżą HoReCa nowe możliwości dzięki dofinansowaniu 2024 z KPO. Planowane wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich firm z sektorów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Na jaką kwotę możesz liczyć, na co ją przeznaczyć i jakie wymogi musisz spełnić, by uzyskać dotację? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziesz w tym artykule. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o dotacjach HoReCa 2024!

[Aktualizacja 04.04.2024]

Znamy daty naboru oraz pełen regulamin inwestycji. Sprawdź szczegóły w najnowszym wpisie.

[Aktualizacja 25.03.2024]

Uwaga! Z dniem 25.03.2024 nastąpiła aktualizacja założeń dot. spadku obrotów. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w aktualnej dokumentacji, w ramach planowanego naboru KPO HoReCa, przedsiębiorcy (mikro, małe, średnie) będą musieli udowodnić, że w roku 2020 lub 2021 nastąpił spadek obrotów na poziomie co najmniej 30%, w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ogłoszenie naboru planowane jest na początek kwietnia br.

1. Jakie są cele Krajowego Planu Odbudowy dla sektora HoReCa?

Wsparcie Krajowego Planu Odbudowy jest skierowane ku rewitalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów hotelarskiego, turystycznego, gastronomicznego oraz kulturalnego, które doświadczyły największych trudności w związku z pandemią COVID-19. Głównym celem dotacji dla gastronomii 2024 jest stymulowanie zmian i nowoczesności w profilu działalności tych firm.

2. Jakie branże będą mogły skorzystać z dotacji w ramach KPO w 2024 roku?

KPO dotacje dla firm 2024 przeznaczone są dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i obejmuje sektory, które szczególnie odczuły skutki pandemii – hotele, restauracje, catering, obiekty turystyczne i kulturalne – w ramach następujących kodów PKD:

  • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe);
  • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów);
  • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
  • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego);
  • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
  • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
  • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
  • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

3. Jakie są kluczowe wymogi dla firm ubiegających się o dotację w ramach KPO?

Aby otrzymać dofinansowanie HoReCa 2024, kluczowym wymogiem jest wolny limit pomocy de minimis oraz odnotowanie spadku obrotów o co najmniej 20% w 2020 lub 2021 roku w porównaniu do 2019 lub 2020 roku. Jeśli przedsiębiorstwo zawiesiło działalność przez co najmniej 6 miesięcy w 2020 roku, spadek obrotów w 2021 roku jest porównywany do 2019 roku.

4. Jakie są planowane poziomy dofinansowania?

Planowany poziom dofinansowania dla gastronomii 2024 wynosić ma do 90% w ramach pomocy de minimis, przy maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych do 600 000 zł. Maksymalna wartość dofinansowania KPO dla gastronomi i innych branż wynosi 540 000 zł, a minimalna 50 000 zł.

5. Na co będzie można przeznaczyć pozyskaną dotację?

Dotacja może być skierowana na różnorodne obszary związane z rozbudową lub unowocześnieniem infrastruktury produkcyjnej lub usługowej. Wspierane przez dotacje dla gastronomi 2024 inwestycje obejmują prace budowlane, transformację ekologiczną, implementację technologii cyfrowej, a także zakup niezbędnych urządzeń i maszyn. Środki można również przeznaczyć na podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez szkolenia, zwłaszcza w kontekście rozszerzenia lub zmiany profilu działalności. Dotacje obejmują także wsparcie dla MŚP w postaci usług rozwojowych, takich jak opracowanie nowego modelu biznesowego.

6. Jak będzie wypłacane dofinansowanie dla firm z branży HoReCa?

Dotacje dla gastronomii będą wypłacane w formie zaliczki i/lub refundacji.

7. Kiedy planowany jest nabór wniosków w ramach KPO na 2024 rok?

Nabór wniosków planowany jest na marzec 2024 roku, co daje przedsiębiorstwom z branży HoReCa czas na przygotowanie projektów i niezbędnej dokumentacji.

8. Jak długo może trwać realizacja projektu przy wsparciu KPO dla HoReCa?

Projekt nie może zostać zainicjowany przed złożeniem wniosku, ale po jego zatwierdzeniu maksymalny okres realizacji wynosi 12 miesięcy. Ważne jest, aby projekt zakończył się najpóźniej do 31 stycznia 2026 roku, co stanowi gwarancję terminowej i efektywnej implementacji działań współfinansowanych.

9. Jak wyglądać będzie ocena spełnienia kryteriów do otrzymania dotacji?

Ocena zgodności z kryteriami dla projektów MŚP jest przeprowadzana w jednym etapie. Proces ten oparty jest na wytycznych określonych w regulaminie, a dokładność oceny zapewniają co najmniej dwaj członkowie komisji oceniającej.

10. Jakie są korzyści dla przedsiębiorstw z branży HoReCa korzystających z dotacji KPO?

Korzyści wynikające z dofinansowania dla gastronomii obejmują finansowe wsparcie w wysokości do 90% kosztów kwalifikowalnych, co może znacząco przyspieszyć rozwój firmy, zwiększyć konkurencyjność na rynku oraz dostosować się do współczesnych standardów i wymogów związanych z ekologią i najnowszą technologią.

Dotacje dla gastronomii i innych branż to doskonała możliwość na rozwój Twojego biznesu i pomoc w podniesieniu się po skutkach pandemii COVID-19. Odnotowałeś spadek obrotów o 20% w 2020 lub 2021 roku i chcesz zgłosić się nowego projektu dotacyjnego? Sprawdź więcej szczegółów oraz to, czy się kwalifikujesz, klikając w baner poniżej. Powodzenia!

Dopiero zaczynasz swoją przygodę z gastronomią? Przeczytaj jak napisać biznesplan dla restauracji. Sprawdź także niezbędne systemy POS i urządzenia POS do obsługi swojego biznesu.

Szkolenia Gastronomiczne Akademia GoPOS: Jak nauczyć kelnerów sprzedaży sugerowanej i generować większe zyski?

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak nauczyć kelnerów sztuki sprzedaży sugerowanej i tym samym generować większe zyski? Temat sugestii w sprzedaży gastronomicznej podjął Rafał Pasenik – właściciel firmy H&R system wraz z Sebastianem Brusikiem – szefem działu sprzedaży GoPOS – w najnowszym bezpłatnym szkoleniu gastronomicznym online w ramach Akademii GoPOS. Ten kurs gastronomiczny przedstawia kluczowe wskazówki i najważniejsze kwestie, które prowadzący poruszyli podczas szkolenia online. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie sugerować klientom pozycje z menu, jakie znaczenie ma gościnność oraz które narzędzia pomogą Ci w osiąganiu celów sprzedażowych – czytaj dalej!

Czytaj dalej

Krajowy System e-Faktur, czyli KSeF – co to jest, dla kogo i od kiedy obowiązkowy?

Wraz z postępem technologicznym coraz więcej dziedzin gospodarki przechodzi na cyfrowe rozwiązania. Nie inaczej jest w przypadku fakturowania. W tym celu powstał Krajowy System e-Faktur, a już wkrótce nastąpi także połączenie KSeF z GoPOS. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, na czym dokładnie polega to rozwiązanie oraz od kiedy musisz obowiązkowo zacząć z niego korzystać.

Czytaj dalej