Wróć

Zezwolenie na alkohol – kilka słów o koncesji

W styczniu 2018 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Zakłada ona między innymi zmiany limitu wprowadzania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Od teraz gmina, lub  miasto będzie mogło wyznaczyć maksymalną liczbę zezwoleń – osobną dla poszczególnych sołectw, osiedli czy dzielnic. Dodatkowo o koncesję będą musieli starać się ci, którzy sprzedają wyłącznie napoje do 4,5 proc. zawartości alkoholu i piwo.

Jeśli posiadasz zezwolenie na alkohol, pamiętaj o jego  odnowieniu minimum 3 miesiące przed wygaśnięciem koncesji. Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest przestępstwem, za co grozi kara grzywny.

Aby sprzedawać konkretny rodzaj alkoholu należy mieć odpowiednie zezwolenie.

Istnieją trzy rodzaje koncesji:

  • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
  • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
  • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

  • minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego (sklepy);
  • minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych (restauracje, kluby, puby, bary).

Zezwolenie może wygasnąć w momencie:

  • likwidacji punktu sprzedaży lub zmiany jego rodzaju działalności;
  • upływu terminu ważności koncesji;
  • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
  • niezłożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub nieuregulowania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach.

Co przygotować?

Na początku należy złożyć wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaznaczasz w nim, jakie napoje alkoholowe zamierzasz sprzedawać. W jednym wniosku możesz wystąpić o wszystkie możliwe zezwolenia.

Jeżeli twój wniosek jest poprawnie wypełniony, lokalizacja punktu sprzedaży jest odpowiednia oraz uiściłeś odpowiednią opłatę, dany urząd wyda ci zezwolenie.

Co warto wiedzieć?

Co roku, do 31 stycznia należy złożyć oświadczenie zawierające informacje, ile poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku sprzedałeś. To właśnie na jego podstawie wpłacasz corocznie opłatę za korzystanie z koncesji. Dzięki oprogramowaniu GoPOS w prosty sposób możesz wygenerować raporty konieczne do uzupełnienia oświadczenia.

Jeśli sprzedajesz alkohol w sklepie lub lokalu gastronomicznym, oświadczenie o wartości sprzedażypowinieneś złożyć do organu, który wydał wcześniej zezwolenie. W zależności od lokalizacji punktu sprzedaży jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Złożone oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym.

Pamiętaj, że opłaty za korzystanie z zezwolenia będą wyliczane w zależności od ilości alkoholu, który sprzedałeś w roku ubiegłym i zadeklarowałeś w oświadczeniu, składanym na początku roku.

Ważne jest, aby opłaty wnosić w terminie – opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż alkoholu w danym roku kalendarzowym można uiszczać w trzech ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku.

Niedotrzymanie tych terminów, albo wpłaty o niewłaściwej wysokości, skutkują koniecznością dokonania opłaty dodatkowej (w wysokości 30% opłaty podstawowej, płatnej w ciągu 30 dni od momentu upływu właściwego terminu)albo wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy/miasta.

Artykuł sporządzony na podstawie:

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

// End the loop.