Wróć

PIT 2018 – ważne informacje

Co to jest PIT-11?

PIT-11 zawiera informacje o dochodach podatnika, przychodach zwolnionych od podatku, wpłaconych przez pracodawcę zaliczkach na rzecz podatku dochodowego oraz składkach społecznych i zdrowotnych, jak również o kosztach uzyskania przychodu.

Pracodawca zobligowany jest dostarczyć PIT-11 zarówno do urzędu skarbowego, w którym rozlicza się podatnik, jak i samemu podatnikowi.

Pracodawca musi przedstawić PIT-11 podobnie jak w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia czy o dzieło).

W związku z powyższym, pracownik (osoba fizyczna, nieprowadząca własnej działalności gospodarczej) sporządza formularz PIT-37, który następnie przekazuje do urzędu skarbowego, jako osobiste rozliczenie z osiągniętych dochodów w danym roku podatkowym.

Do kiedy pracodawca musi dostarczyć PIT-11 za 2017 rok?

Płatnik musiał dostarczyć PIT-11 do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2018 roku, natomiast podatnikowi zobowiązany jest dostarczyć formularz do 28 lutego 2018 roku – do ręki, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.

Spóźnienie w dostarczeniu PIT-11 – konsekwencje.

W przypadku niedostarczenia druku PIT-11 w terminie, pracodawca musi liczyć się z poniesieniem konsekwencji finansowych. Jego spóźnienie może zostać potraktowane jako wykroczenie podatkowe, w najgorszym przypadku zaś, jako przestępstwo skarbowe.

Podatnik, który nie otrzymał formularza PIT-11 w wymaganym terminie, powinien wysłać do płatnika ponaglenie, które będzie ważnym dokumentem w razie konieczności wyjaśniania sprawy w urzędzie skarbowym. Fakt nieotrzymania druku nie zwalnia go jednak ze złożenia deklaracji podatkowej w obowiązującym terminie do 30 kwietnia. Nawet jeśli w formularzu PIT-37 pojawią się nieścisłości lub błędy, łatwiej będzie złożyć korektę deklaracji PIT, niż tłumaczyć się z nieterminowego złożenia zeznania.

Likwidacja PIT-40 i PIT-12. Pracodawca nie wyręczy Cię już w rozliczeniu.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 528) wprowadziła zmianę m.in. w zakresie rozliczenia PIT przez pracodawcę, a ściślej mówiąc, uchyliła obowiązek sporządzania przez nich zeznań rocznych PIT-40.

Od roku 2018 (czyli dla zeznań za 2017) rozliczenie PIT przez pracodawcę zostało zastąpione rozliczeniem PIT przez urząd skarbowy.

PIT-WZ. Fiskus może rozliczyć dochody za 2017 rok.

W ubiegłorocznych rozliczeniach PIT podatnik, który nie chciał dokonywać samodzielnego rozliczenia swoich dochodów, mógł skorzystać z pomocy pracodawcy. W tym celu do 10 stycznia składał oświadczenie PIT-12, które zobowiązywało pracodawcę do wypełnienia i złożenia w urzędzie skarbowym rocznego rozliczenia PIT za pracownika. Odbywało się to na deklaracji PIT-40.

W tym roku, dochody za 2017 rok pracownik będzie mógł rozliczyć w dwojaki sposób: samodzielnie, lub za pośrednictwem urzędu skarbowego. W myśl nowych przepisów podatnicy, którzy chcą, aby to fiskus rozliczył za nich PIT, zobowiązani są wysłać do urzędu wniosek PIT-WZ do 18 kwietnia. Od momentu otrzymania wniosku urząd ma 5 dni, aby sporządzić zeznanie roczne PIT-37. 

Należy pamiętać, że ułatwienia te dotyczą tylko tych podatników, którzy uzyskują dochody od płatników. Dodatkowo, przesłanie wniosku PIT-WZ nie pozbawia podatnika prawa do ulg podatkowych. Jeśli jednak podatnik zdecyduje się na samodzielne rozliczenie dochodów, musi pamiętać o terminach. W tym roku zeznania należy złożyć do 30 kwietnia.

 

Artykuł sporządzono w oparciu o:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.),
  • http://www.mf.gov.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

// End the loop.