Wróć

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy w branży HoReCa?

Coraz więcej restauratorów decyduje się zatrudnić Obywateli Ukrainy w swojej gastronomii. Jeśli sam myślisz o przyjęciu takiego pracownika u siebie, sprawdź jak poprawnie przejść przez cały proces rekrutacji i co jest niezbędne, by legalnie zatrudnić kandydata. Wszystkich szczegółów dowiesz się z tego artykułu. 

Kto może legalnie podjąć zatrudnienie?

Ze względu na toczącą się wojnę i wielu przybywających do Polski Obywateli Ukrainy, 12 marca 2022 roku weszła w życie specjalna Ustawa zgodnie, z którą Obywatele tego kraju, którzy od 24 lutego przekroczyli granice Polski, mogą skorzystać ze szczególnych przepisów, pozwalających na podjęcie pracy w naszym kraju oraz legalny pobyt ważny przez okres 18 miesięcy. Zapis ten ma szczególnie ułatwić całą rekrutację i dostęp do polskiego rynku pracy. Wcześniej Obywatel Ukrainy, aby podjąć ją w naszym kraju, musiał posiadać szereg dokumentów, w tym oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi czy odpowiednie zezwolenia na pracę, w zależności od podejmowanej funkcji i stanowiska.

Obecnie ustawa obowiązująca z datą wsteczną od 24 lutego 2022 r., znacznie skraca cały proces podjęcie zatrudnienia. Obywatele Ukrainy, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym urzędzie gminy na terytorium Polski, mają także możliwość otrzymania numer PESEL, uprawniającego ich do korzystania z szeregu usług publicznych. Na tej podstawie ich pobyt zostaje także zarejestrowany i staje się legalny.  

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy – informacje dla przedsiębiorców?

Zatrudnienie Obywatela Ukrainy jest całkowicie legalne, należy jedynie poinformować o tym właściwy powiatowy urząd pracy, w terminie 14 dni od daty podjęcia przez niego określonego stanowiska. W takim zgłoszeniu muszą znaleźć się następujące informacje: dane dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, dane osobowe cudzoziemca oraz informacje dotyczące wykonywanej pracy. Ponadto pracodawcę obowiązują wszystkie przepisy związane z zatrudnieniem, a zatem:  wypłacanie wynagrodzenia cudzoziemcowi nie niższego niż płaca minimalna; zawarcie umowy pisemnej z informacjami o wszystkich warunkach zatrudnienia (warto pamiętać tutaj o dokumencie przygotowanym w języku ojczystym kandydata) oraz zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 7 dni od daty podjęcia zatrudnienia. Obywatel może zostać zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenia.

Co jest potrzebne do legalnego zatrudnienia obywatela Ukrainy?

Wprowadzona Ustawa zezwala na podjęcie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania zezwolenia na nią. W przypadku zatrudnienia do pracy typowo produkcyjnej, w tym w gastronomii i przy kontakcie z żywnością, pracodawca musi także uzyskać książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. W związku z tym pracownik musi poddać się badaniom w najbliższej stacji sanitarno-epidemicznej oraz u lekarza medycyny pracy. Wszystkie procedury z reguły trwają co najmniej trzy dni.  Po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego i informacji o braku przeciwwskazań do podjęcia określonej pracy, Obywatel jest tak naprawdę gotowy do jej rozpoczęcia. Warto dodać, że Obywatele Ukrainy posiadają odpowiednik książeczki zdrowia, jednak nie jest on uznawany w Polsce.

Pracownicy obsługujący klientów.

Jak pozyskać pracownika z Ukrainy?

Jeśli chcesz zatrudnić Obywatela Ukrainy w swojej restauracji, wystarczy że zgłosisz się do powiatowego urzędu pracy, który pomoże odnaleźć kandydata dla Ciebie. Ofert możesz szukać także w serwisach ogłoszeniowych typu OLX lub na portalach społecznościowych i grupach gastronomicznych swojego miasta. W takich miejscach pojawia się wiele zgłoszeń bezpośrednio od osób szukających zatrudnienia, stąd odpowiedni kandydat może znaleźć się nawet w przeciągu kilku godzin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *